Rivningsarbeten och stambyte är ett tungt arbete som också kräver rätt kompetens. Vi säkerställer att jobbet utförs på rätt sätt och efter konstens alla regler. Vi samarbetar med byggnadskonstruktörer för att säkerställa och intyga att rivning alltid sker på rätt sätt. Detta är några exempel på arbeten som vi utför:

  • Rivning av bärande/ickebärande väggar
  • Rivning av kök
  • Rivning av badrum
  • Stambyte

Tänk på att om du bor i en bostadsrätt så krävs det ett godkännande från styrelsen, vi kan vägleda dig i detta.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss